Czym jest BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena pracy to pojęcie, pod którym kryją się zasady i wytyczne związane z bezpiecznym i komfortowym wykonywaniem obowiązków służbowych na stanowisku pracy. BHP to także dziedzina kształtująca odpowiednie warunki pracy. Zasady BHP nie są i pod żadnym pozorem nie powinny być jedynie sztuką dla sztuki. Dlatego istnieją organy, które nadzorują ich przestrzeganie.

Jedną z instytucji czuwających nad przestrzeganiem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Do jej zadań należy dbanie o to, aby prawa pracy nie było łamane. Państwową Inspekcję Pracy tworzy kilka organów. Należą do nich: Główny Inspektorat Pracy, Okręgowe Inspektoraty Pracy oraz Ośrodek Szkolenia PIP. Podstawowe obowiązki PIP to kontrole przeprowadzane w zakładach pracy i sprawdzanie, czy dane firmy respektują przepisy prawa pracy. PIP upoważniony jest także do oceny sposobu przeprowadzania szkoleń BHP.

Niestety sytuacje, w których łamanie przepisów i zasad BHP doprowadza do wypadków i tragedii nie należą do rzadkości. Można ich uniknąć. Jednak niewiele osób decyduje się na zgłaszanie przypadków ewidentnie łamiących prawa pracy i zasady bezpieczeństwa. Źródłem wypadków jest oczywiście również nieodpowiednie przeszkolenie pracowników.

Pracownicy powinni mieć świadomość, że mają prawo, a nawet obowiązek reagować na wszelkie nieprawidłowości. Przecież w niektórych zawodach niestosowanie zasad bezpieczeństwa to prosta droga do utraty przez pracowników zdrowie i życia. Przykładem są, chociażby prace na wysokościach czy prace związane z zagrożeniami biologicznymi. Bez względu na to czy dane stanowisko obciążone jest mniejszym, czy większym ryzykiem, przepisy powinny być stosowane zawsze. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo pracowników w szkoleniach BHP, których przeprowadzaniem zajmuje się dziś wiele firm np.tarbonus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.