Bilans i rok obrotowy

MH – biuro rachunkowe ukazuje, że każdy okres sprawozdawczy rozpoczyna się i kończy bilansem, dlatego też w każdej jednostce, która prowadzi tak zwaną pełną księgowość, wyróżnić należy: bilans otwarcia, który sporządzany jest na początek okresu sprawozdawczego i bilans zamknięcia, który sporządza się na koniec tego okresu. Bilans jest zestawieniem składników majątkowych firmy (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów). Bilans jest jednym z obowiązkowych sprawozdań finansowych jednostek. Obrazuje on jakie zasoby posiada dana jednostka i w jaki sposób te zasoby finansuje.

Cechy bilansu. Prawidłowo sporządzony bilans danego podmiotu gospodarczego cechuje się: – zupełnością (określa wszystkie składniki majątku i źródła ich finansowania, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostki i miały one miejsce w danym okresie czasu), – rzetelnością (jest sporządzany dokładnie i starannie według obowiązujących przepisów, ukazuje majątek firmy i jej zobowiązania zgodnie z rzeczywistością i ich wartością), – sprawdzalność (istnieje tutaj możliwość porównania wszystkich pozycji bilansu z innymi dokumentami, aby sprawdzić kompletność i poprawność bilansu), – ciągłość (bilans zamknięcia jednego roku obrotowego jest zarazem bilansem otwarcia następnego roku obrotowego), – przejrzystość (bilans musi być odpowiednio zaprezentowany to znaczy wszelkie składniki są grupowane według określonego porządku, treści ekonomicznej i w taki sposób, by przeglądający bilans mógł zorientować się w sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego). Zasady wykazywania poszczególnych pozycji w bilansie: – dwustronność – w tym przypadku składniki majątku to jest aktywa prezentowane są po jednej stronie a źródła ich finansowania, czyli kapitały po drugiej, – jednostronność – w tym przypadku aktywa są ukazywane w bilansie na przemian z pasywami. Należy zaznaczyć, iż najczęściej stosowana jest dwustronna forma bilansu.

Rok obrotowy – według Ustawy o rachunkowości rok obrotowy ustala indywidualnie każda jednostka, z zaznaczeniem, że jest to cały rok kalendarzowy lub inny okres czasu, ale trwający dwanaście miesięcy kalendarzowych. Należy pamiętać o tym, że rok obrotowy powinien uwzględniać rok podatkowy, co oznacza, że przedsiębiorstwo powinno brać pod uwagę przepisy dotyczące podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *