Odszkodowanie – zgłoś szkodę w terminie

Każdy, kto choć raz przechodził przez biurokrację związaną z wypłatą odszkodowania, doskonale wie, że towarzystwa ubezpieczeniowe najchętniej każdemu odmówiłyby wypłaty odszkodowania. Aby je otrzymać, często trzeba spełnić szereg różnych wymagań. Jednym z nich jest zgłoszenie szkody w terminie.

Wypadki komunikacyjne najczęściej są sytuacjami mocno stresującymi, nawet wtedy, gdy nie są związane z mocnym uszczerbkiem na zdrowiu. W nerwach i stresie często zapominamy o tym, co mamy zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. A tam bardzo dokładnie jest podany termin, w jakim należy zgłosić szkodę, by towarzystwo ubezpieczeniowe w ogóle uwzględniło wniosek o odszkodowanie. Dopilnowanie tego terminu jest jednym z obowiązków osoby ubezpieczonej i warunkiem otrzymania wypłaty środków.

Bardzo często zdarza się, że pomimo dostarczenia kompletu dokumentów i spełnienia wszystkich pozostałych warunków, odszkodowanie nie jest wypłacane właśnie ze względu na niedotrzymany termin zgłoszenia szkody. Tutaj przepisy są o wiele bardziej znaczące niż zwykłe ludzkie podejście — pracownicy ubezpieczalni nie przyjmują żadnych wymówek w tym względzie, nawet jeśli osoba ubezpieczona w terminie zgłoszenia szkody była niezdolna do jakichkolwiek czynności, bo przebywała na przykład w szpitalu. Częstą zagrywką firm ubezpieczeniowych są również niejasne i nie do końca sprecyzowane zapisy poszczególnych punktów w umowie. Gdy dochodzi na tym tle do jakiegokolwiek sporu, zwykle firmy interpretują te zapisy tak, by działały na ich korzyść.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmówiła Ci wypłacenia odszkodowania, skuteczną pomoc prawną znajdziesz na http://boleklegal.pl/kancelaria.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.