Menu

Bilans i rok obrotowy

28 listopada, 2016 - Ogólne
Bilans i rok obrotowy

MH – biuro rachunkowe ukazuje, że każdy okres sprawozdawczy rozpoczyna się i kończy bilansem, dlatego też w każdej jednostce, która prowadzi tak zwaną pełną księgowość, wyróżnić należy: bilans otwarcia, który sporządzany jest na początek okresu sprawozdawczego i bilans zamknięcia, który sporządza się na koniec tego okresu. Bilans jest zestawieniem składników majątkowych firmy (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów). Bilans jest jednym z obowiązkowych sprawozdań finansowych jednostek. Obrazuje on jakie zasoby posiada dana jednostka i w jaki sposób te zasoby finansuje.

Cechy bilansu. Prawidłowo sporządzony bilans danego podmiotu gospodarczego cechuje się: – zupełnością (określa wszystkie składniki majątku i źródła ich finansowania, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostki i miały one miejsce w danym okresie czasu), – rzetelnością (jest sporządzany dokładnie i starannie według obowiązujących przepisów, ukazuje majątek firmy i jej zobowiązania zgodnie z rzeczywistością i ich wartością), – sprawdzalność (istnieje tutaj możliwość porównania wszystkich pozycji bilansu z innymi dokumentami, aby sprawdzić kompletność i poprawność bilansu), – ciągłość (bilans zamknięcia jednego roku obrotowego jest zarazem bilansem otwarcia następnego roku obrotowego), – przejrzystość (bilans musi być odpowiednio zaprezentowany to znaczy wszelkie składniki są grupowane według określonego porządku, treści ekonomicznej i w taki sposób, by przeglądający bilans mógł zorientować się w sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego). Zasady wykazywania poszczególnych pozycji w bilansie: – dwustronność – w tym przypadku składniki majątku to jest aktywa prezentowane są po jednej stronie a źródła ich finansowania, czyli kapitały po drugiej, – jednostronność – w tym przypadku aktywa są ukazywane w bilansie na przemian z pasywami. Należy zaznaczyć, iż najczęściej stosowana jest dwustronna forma bilansu.

Rok obrotowy – według Ustawy o rachunkowości rok obrotowy ustala indywidualnie każda jednostka, z zaznaczeniem, że jest to cały rok kalendarzowy lub inny okres czasu, ale trwający dwanaście miesięcy kalendarzowych. Należy pamiętać o tym, że rok obrotowy powinien uwzględniać rok podatkowy, co oznacza, że przedsiębiorstwo powinno brać pod uwagę przepisy dotyczące podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *